עולם השירות תמונות - 4

קריאת שירות הינה פנייה יזומה של יצרן הרכב אל בעלי המכוניות לשם ביצוע
בדיקה ו/או פעולה מונעת ו/או תיקון ברכב.

על מנת לברר אם מכוניתך משתתפת בקריאת שירות פתוחה, אנא מלא את מספר
הרישוי של המכונית, כפי שמופיע ברישיון הרכב שברשותך.
(המידע אינו תקף לכלי רכב שיובאו ארצה בייבוא אישי)

בדוק אם רכבך נקרא לקריאת שירות הכנס מספר רישוי: