תנאי שימוש


תנאי שימוש

מבוא

, www.opel.co.il הוא האתר הרשמי של OPEL בישראל, ומופעל באמצעות חברת דוד לובינסקי בע"מ מקבוצת לובינסקי (להלן: "OPEL ישראל" או "החברה"), יבואנית מכוניות ואביזרים מתוצרת OPEL של היצרן Group PSA לישראל (להלן: "היצרן").

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד .

הסכמה לתנאי השימוש

הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש להלן, לפני התחלת השימוש באתר זה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אילו, חדל מיד משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

פרטיות והגנת מידע

OPEL ישראל מעריכה את הביקור באתר זה, כמו גם את ההתעניינות שלך במוצרים והשירותים המופיעים בו. דע, כי המידע האישי שלך שנאסף במהלך הביקור שלך באתר משמש לבדיקה ומדידת התעניינות לקוחות ברכבים ושירותים שונים שמעניקה החברה. מידע זה משמש רק את OPEL ישראל והחברות הקשורות אליה. המידע אינו נחשף או נמכר לצדדים שלישיים.

דע, כי אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך בהסכמתך, כדי להשלים טרנזקציה או כדי לספק שירות שביקשת או אישרת. אנו גם משתפים נתונים עם חברות מסונפות וחברות בת ,עם ספקים הפועלים בשמנו; כאשר הדבר נדרש על-פי דין או בתגובה להליך משפטי; כדי להגן על הלקוחות שלנו; כדי להגן על קדושת חיים וכבוד האדם; כדי לשמור על אבטחת המוצרים שלנו; וכדי להגן על הזכויות והרכוש של סיטרואן ישראל ושל הלקוחות שלה.

המידע שנאסף מעובד על ידי המחשב. למשתמשים יש זכות לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק את הנתונים האישיים שלהם. לשם כך, ניתן ליצור קשר עם קשרי לקוחות בcs@lubinski.co.il-

בנוסף, חשוב לבקר בדף זה לעתים קרובות כדי לבדוק את העדכונים האחרונים במדיניות הפרטיות.

גרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות זמינה תמיד בכתובת https://www.opel.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA

דיוק של התוכן והמידע המוצג באתר

המידע באתר זה מיועד ללקוחות OPEL בישראל, וייתכן שלא יחול במדינות אחרות. החברה תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהתכנים באתר זה יהיו מדויקים ומעודכנים, אך אינם מקבלים כל אחריות בגין תביעות או הפסדים כלשהם הנובעים מהסתמכותך על תוכן האתר. OPEL ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרט המוצר בכל עת. לקבלת מפרט המוצר בפועל, אנא פנה לסוכנות OPEL הקרובה למקום מגוריך או לOPEL ישראל.

קניין רוחני

כל חומר המידע והמושגים באתר זה או בבעלותם הם בבעלות ובכפוף לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות - OPEL ישראל או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מOPEL ישראל.

אינך מורשה לשנות או לנסות לשנות כל מידע, חומר או מושגים באתר האינטרנט או באתר זה או לגשת לאתר זה או להשתמש בו, אלא לצורך שימוש לגיטימי בשירותים המוצעים באתר זה.

חוק וסמכות שיפוט

אתר זה נוצר, והוא מופעל, על פי חוקי מדינת ישראל. בקביעת כל המחלוקות ביחס לאתר יחולו חוקי מדינת ישראל ולבתי המשפט שלה תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

שונות

למרות שנעשה כל מאמץ על מנת להבטיח שמפרטי המוצרים והמחירים נכונים בזמן הפרסום, עדיין אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מחירי הרכבים, מפרטים (כולל צבע), ציוד, אביזרים ומאפיינים אחרים או להפסיק מכירה של כל דגם, ללא הודעה מוקדמת, בכל זמן. אין להסתמך על הדיוק או השלמות של התוכן של אתרים אלה והיצרן ו- OPEL ישראל אינם מעניקים אחריות או מצגים בנוגע לשימוש בחומר באתרים אלה, במונחים של נכונות, דיוק, אמינות או בכל באופן אחר. החומר באתרים אלה יכול לכלול אי דיוקים טכניים, שגיאות דפוס, עדכון עדכונים או הוספת תוכן והיצרן ו OPEL ישראל עשויים לבצע שינויים או שיפורים בכל עת.

המודלים המופיעים באתרים אלה מציגים את המפרט של השוק של ישראל בלבד. כל התמונות המוצגות נועדו להמחשה בלבד, כאשר בדגמים מסוימים מוצגים אפשרויות אופציונליות בעלות נוספת (למשל צבע מתכתי). דגמי מהדורה מיוחדת כפופים לזמינות. כל אדם המעוניין ברכישת רכב חדש או לקבל הצעת מחיר מOPEL- ישראל, מומלץ לבדוק עם סוכנות מכירות הנוחה לו ביותר עבור הצעות מדויקות, וזאת לפי המחירים והמפרטים שישררו באותה עת.

כל המידע, כולל אפשרויות הורדות הרקע המוצגים באתר כפופים לזכויות יוצרים על פי החוק. כל הזכויות שמורות. המבקרים באתר מוזמנים להוריד כל חומר הכלול בו לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי, כל עוד כל זכויות היוצרים או זכויות אחרות אינן נפגעות או משתנות. אין לשכפל, להפיץ, להעביר או להשתמש בכל תוכן של האתר למטרות שלא לשימוש אישי או מטרות מסחריות, מבלי לקבל תחילה את הסכמתם בכתב של סיטרואן ו- OPEL ישראל.

כל הסימנים המסחריים, השמות והסמלים המשמשים את האתרים הם בבעלות היצרן ו- OPEL ישראל (אלא אם כן צוין אחרת). השימוש באתר אינו מאפשר להפר זכויות אלה או את זכויותיהם של צדדים שלישיים אשר עשויים להתקיים בחומר הכלול באתר. למען הסר ספק, אין באמור בכדי להעניק רישיון במפורש או במרומז בתוך או כתוצאה מהשימוש באתר זה.

באתר זה ניתן לצפות בכל מקום בעולם, אך הינו מיועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. היצרן ו- OPEL ישראל אינם מתחייבים שהחומרים הללו מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים.

היצרן ו- OPEL ישראל או כל אדם או חברה אחרים שהיו מעורבים ביצירת אתרים אלה או באחזקתם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או אחר הנובע מגישה או משימוש באתרי אינטרנט אלה או בכל אחד מהם את המידע הכלול בהם.

היצרן ו - OPEL ישראל לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם או לכל נזק שייגרם למשתמשים באתר אינטרנט זה כתוצאה מווירוסים או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני אשר עלולים להדביק ציוד מחשב או רכוש אחר כתוצאה משימוש באתר זה או הורדת כל התוכן שלהם.

אנו עשויים לכלול באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שעשויים לעניין אותך. היצרן ו- OPEL ישראל אינם אחראים לתוכן של כל אתר אינטרנט אשר מקושר באופן אלקטרוני לאתר זה.


תנאים אלה עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מראש מאתנו.